Fugt i kældervægge – beskyt din bolig mod fugtskader.

fugt i kældervæggeDe fleste danske boligejere rammes af fugt i kældervægge. Her kan du lære mere om, hvordan du skal reagere for at beskytte din bolig bedst muligt mod fugtsakder Når din bolig rammes af fugt i kældervægge er det typisk et symptom på, at din bolig udsættes for større mængder af fugt og vand, end den kan klare. Dette vil sige, at boligens fundament, der typisk rækker 2-3 meter ned i jorden, konstant påvirkes af den opstigende grundfugt. Udover at være med til, at skabe et uhensigtsmæssigt indeklima, så kan fugten være med til, at forsage udvikling af skimmelsvamp og kan gøre skade på møbler og tøj i boligen. Yderligere er de beboere der opholder sig i de fugtudsatte rum i risikogruppen for, at udvikle astma og allergi. Der er ikke kun sundhedsmæssige problemstillinger forbundet med fugt i kældervægge og boligen. En bolig der er udsat for fugt er tilsvarende dyrere at varme op, da de store mængder af vand og fugt der kan ophobe sig i mur- og træværket gør det ekstra dyrt og besværligt at opvarme.

 

Gå til kamp mod fugten

Der er heldigvis måder, hvorpå du kan afhjælpe fugten i din bolig. En almindeligt kendt løsning er omfangsdræn, hvor der ved at udgrave området omkring dit hus, lægges et dræn der skal sørge for, at lede vandet væk fra boligen. En af ulemperne ved denne løsning er, at den er omkostningstung i implementering og kræver et større monteringsarbejde.  En anden og billigere løsning kan opnås ved hjælp af elektro-osmose teknologien. Drytech er en dansk installationsvirksomhed der specialiserer sig i, at afhjælpe fugtproblemer i danske boliger ved hjælp af elektro-osmose og Drymat System. Denne løsning har vist gode resultater i forhold til at bekæmpe fugt i kældervægge. Fordelen ved denne løsning er, at den er billig og så er den relativ enkel og hurtig at montere.  Har du problemer med fugt i kældervægge, så kan du læse mere om Drytech og deres produkter her.

Gem

Gem