Begravelses Service – Service med omsorg og empati.

Begravelses Service

Begravelses Service – en moderne servicevirksomhed der sætter fokus på omsorg og empati.

Debegravelses-service fleste ønsker ikke at skulle forholde sig til døden, men vi vil alle sammen, på et eller andet tidspunkt, blive nødt til at skulle se den i øjnene. Perioden op til, under og efter et dødsfald er en vanskelig tid for de efterladte. I en periode hvor sorg og afsavn til den afdøde er de altoverskyggende faktorer, er der samtidig en masse praktiske elementer der skal tages hånd om. Begravelsesplanlægning, ceremoni, skifteretten, dødsboopgørelse og arv er blot nogle af de ting, de efterladte skal forholde sig til. Det er hér Begravelses Service kan være til stor hjælp. Med store kompetencer inden for bedemandsfaget og rådgivning i forhold til både økonomiske, juridiske og praktiske forhold, kan de med deres store fokus på omsorg og empati tilbyde en helstøbt service, der primært tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Begravelses Service og bedemandsbranchen.

BedemandsbranchenBegravelses Service har længe været plaget af et lidt blakket ry. Branchen har været kendt for et mangelfuldt fokus på særligt service, og der har været en tendens til at de økonomiske omkostninger forbundet med brugen af en bedemand, har været uigennemsigtige. Dertil kommer faktorer som et generelt lavet uddannelses niveau, dårlig muligheder for efteruddannelses og manglen af en faglig brancheorganisation.

Direktøren i Begravelses Service, Peter Thomasen, har gjort en stor indsats for at gøre op med disse tendenser i hans forretning, og samtidig været et stort aktiv i forhold til at højne det generelle niveau i branchen gennem organisationen Evercare. Her har det i særdeleshed været vigtigt at danne en servicevirksomhed på et fundament af solide faglige kompetencer, og samtidig sørge for, at bedemandsfaget omfavner flere elementer direkte sammenhængende med bisættelser og begravelser. Dette har betydet et mere bredt favnende kompetencefelt blandt deres medarbejdere, der kan varetage alt fra de helt lavpraktiske opgaver, og samtidig håndtere de mere komplicerede sager, som eksempelvis skifteret, opgørelse af dødsbo, testamente og arv samt meget andet. Samtidig med dette har det været helt essentielt for virksomheden, at tilbyde deres store palette af serviceydelser centreret omkring særligt omsorg og empati.

Tag afsked med den afdøde på præcis den måde der ønskes.

Det vigtigste for Begravelses Service er, at de kan tilbyde de efterladte muligheden for at sige farvel til den afdøde på præcis den måde, de ønsker det. Derfor kan Begravelses Service tilbyde bisættelser og begravelser uanset religion og trossamfund – eller hvis du har et ønske om at afholde en ceremoni uden indblandelse af religion. Dette sker gennem en stor forståelse for forskellige kulturer og etniciteter, så de på bedst muligt vis kan tage hånd om den enkelte kundes særlige behov.

Begravelses Service på sociale medier

DenBegravelses Service moderne servicevirksomhed er aktiv på en række forskellige online kommunikationskanaler. Begravelses Service ønsker at skabe en større gennemsigtighed i deres tilgang til forretningen. Dette forsøger de blandt andet at imødekomme ved, at være aktive gennem officielle sociale profiler, hvor de ikke er bange for at gå i direkte dialog med kunder og svare på spørgsmål fra nysgerrige.

Er du interesseret i at læse om virksomheden generelt, så kan du få et mere indgående kendskab til Begravelses Service på deres officielle LinkedIn-profil. Ligeledes kan du få historier, nyheder og opdateringer på deres blog.

De små iagttagelser, branchenyheder og nyheder fra Begravelses Service kan findes på deres Facebook-side og Twitter-profil. Du har også muligheden for at finde video-materiale på deres YouTube-kanal.