Holmegaardshusets hjælper beboernes pårørende

Holmegaardshuset hjælper pårørende

Som pårørende kan det være svært at håndtere, at ens barn eller bekendte er på et opholdssted. Men det er heldigvis et fokusområde, Holmegaardshuset har meget fokus på i deres daglig arbejde. Og der findes endda kurser, pårørende kan tage.

VIVE, som er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, tilbyder kurser, der lærer dig som pårørende at takle hverdagen. Man får redskaber og værktøjer til at passe på sig selv i en hverdag, hvor man har sygdommen helt inde på livet. Man lærer, hvordan man håndterer ensomhed, isolation og stress.

Kurserne varer generelt syv uger á 2½ times varighed.  Det er metoder og værktøjer, man også bruger på Holmegaardshuset. Her samarbejder opholdsstedet med familie og pårørende, så alle involverede får den bedst mulige oplevelse. Det er nemlig vigtigt, at når børn og unge er involverede i livsændrende oplevelser som anbringelse mm., så er familierelationerne oftest vigtige at holde fast i.

Nærområdet i Næstved

Holmegaardshusets arbejde foregår i nærområdet blandt Sydsjællands smukke og naturrige område. Her benyttes skove og byer som en aktiv del af behandlingen, og det støtter op om det generelle blik, Holmegaardshuset anlægger på beboerne. De skal nemlig være selvbevidste individer, der kan tage ansvar for sig selv og egne handlinger. Skovens ro og søernes meditative indflydelse er et lille men vigtigt skridt i at mærke sig selv.

Området byder på blandt andet Herlufsholmskoven, Bikepark og Suså. Det er områder, der støtter op om behandlinger på opholdsstedet.

Mange unge trives dårligt – og det påvirker hele vejen rundt

VIVE har gennemgået mere end 2.8000 studier om forebyggende indsatser over for unge, der mistrives, og heriblandt fandtes 17 studier, der dokumenterede positive effekter. Nogle af studierne fokuserer specifikt på den mentale udfordring, mange unger står over for, mens andre var interesserede i at undgå adfærd og bryde mønstre. Og netop det at bryde de negative adfærdsmønstre er vigtigt i Holmegaardshusets tilbud. Det er nemlig vejen til et sundere sind og øget livskvalitet, hvor man kan tage vare på sig selv og i sidste ende andre.